Sadaka ve zekâtta şeytan faktörü
Tahmini okuma süresi: 1 dk.
333 defa okundu.

Kitap:Fasıldan Fasıla 2Sadaka ve zekât vermede, şeytan ve nefsin menfi baskısının önemi büyüktür. Her biri, insana, zekât ve sadakanın malda eksikliğe sebep olacağını ve neticede fakirlik gibi bir problemle karşı karşıya kalınacağını telkin ederler. Bu konuda Yüce Mevlâ, onların telkinlerine mukabil bizlere şu uyarıda bulunmaktadır: “Şeytan sizi fakirlikle korkutur (fakir düşeceğinizi söyleyerek sadaka vermekten geri kalmanızı ister) ve size çirkin şeyleri yapmayı emreder. Allah ise, size kendi katından mağfiret ve lütuf vaad ediyor. Şüphesiz Allah’ın lütfu geniştir, O bilendir.”[1]

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de sadaka ve zekâtın malı eksiltmediğini, bilakis artmasına sebep olduğunu ihtar eder. “Sadaka (zekât), maldan hiçbir şey noksanlaştırmaz.”[2] hadisi de bunun açık misalidir.[1] Bakara sûresi, 2/268. [2] ed-Deylemî, el-Müsned 2/52.