Zekât verene melekler dua eder
Tahmini okuma süresi: 1 dk.
342 defa okundu.

Kitap:Fasıldan Fasıla 2Zekâtı verilen bir malın artması için her gün meleklerin dua etmeleri mevzubahistir ki, bunu da yine Allah Resûlü’nden öğreniyoruz: “Her gün iki melek inerek, onlardan biri: ‘Allah’ım, infak edenin (malını bereketlendirmek suretiyle) arkasını getir!’ diye dua ederken, diğeri de, ‘Malı tutup cimrilik edenin malını telef et!’ diye bedduada bulunur.”[1][1] Buhârî, zekât 27; Müslim, zekât 57.