Münferit Vaazlar


Toplam 8 ses dosyası.
  • İctimai Adalet 1
  • İctimai Adalet 2
  • Ana baba hakki
  • Evrim Anaforu ve Gerçek 01
  • Evrim Anaforu ve Gerçek 02
  • İnsanlığın İftihar Tablosu 1
  • İnsanlığın İftihar Tablosu 2
  • Mesuliyet Duygusu