İlahî Tecellilere Ma'kes Ruhlar
Tahmini okuma süresi: 1 dk.
389 defa okundu.

Kitap:Fasıldan Fasıla 1Lekad rea min âyâtine'l-kübra ayeti, Cenab-ı Hakk'ın varlığını gösteren âfâkî ve enfüsî delilleri gözle görmek ve gözle görülen bu delillerin hakikatını müşahede etmek manâsını taşır. Böyle bir insanın nazarı küllî olacağından, müşahedesi de muhittir. İlâhi tecellileri manisiz, hailsiz, perdesiz, engelsiz görebilir. Görüş ufku böyle olan insanların söyleyecekleri sözler bizi aşar ve hakkında sıradan insanlar herhangi bir kritik yapamazlar. Yerde durup semayı seyredenlerin nazarı ile, evinde oturup burnunun ucunu göremeyenlerin nazarı elbette bir olamaz.